Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts

Priestess of Body and Sound

Temple of ancient healing arm

Priestess of Body and Sound 

Temple of Ancient Healing Arts

Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts
Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts

PRIESTESS OF BODY AND SOUND

Temple of Ancient Healing Arst

T

 

 Priestess Of Body and sound

Temple of ancient healing art

Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts
Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts

 ❈  ❈  ❈ 

Kjære kvinne og søster

 ❈ Lengter du etter en dypere kontakt og forbindelse med din egen sensuelle kropp?

 ❈ Ønsker du å åpne og utvikle din unike stemme?

 ❈ Føler du deg inspirert til å ekspandere ditt unike og kreative utrykk? 

Prestinnen av kropp og lyd har åpnet opp og er dyp kontakt med sin kreative  skaper kraft, og har lært å ære denne som hellig og gudommelig.  Hun har tatt eierskap til sin egen kropp og seksualitet og ærer seg selv og sin eksistens som ett tempel og en portal til det gudommelige.  Hun har funnet veien til sin unike stemme, og lar den komme til utrykk fra ett sted dypt innefra uavhengig  og frigjort fra sosiale normer og konstruerte regler og begrensninger. Hun har åpent seg som en gudommelig kanal og formidler sine kreative og unike evner i en essens og atmosfære av hellighet og  dyp egenkjærlighet.

I denne retreaten vil vi jobb sammen i ett trygt temple space i en sirkel av søstre. Vi vil legge til rette for å lande i, og oppnå dypere kontakt med egen kropp,  gi slipp på blokkeringer, motstand samt underliggende frykt og skam som forhindrer ditt fulle autentiske utrykk og kreativitets flyt. 

Igjennom Sacred Bodywork, Embodied Erotic Danse, Kundalini aktivering, lyd, sang, musikk og  ritualer vil vi både utforske og komme i dypere kontakt med vår seksuelle energi og åpne for kreative flyt,  se hvordan  ulike uttrykksformer kompletterer hverandre og er ulike utrykk for skaperkraft fra samme kilde.

Du vil ha mulighet til å lære hvordan du kan anvende lyd som ett redskap for dypere kontakt med egen kropp, og hvordan du kan finne din unike stemme igjennom dyp kroppslig bevissthet og tilstedeværelse. Vi vil utforske ett spekter av ulike teknikker og lydformer for hvordan åpne stemmen både teknisk så vell som spirituelt.

Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts
Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts
Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts

DU VIL HA MULIGHT TIL Å DELTA PÅ

 Embodied Erotic Dance – Voice and Womb

Body Love – Sacred Bodywork

 Self pleasure expansion

 Goddess drumming – warm up voice

 Goddess invocation song

 Voice opening through the 3 feminine powercentras

 I am in love – vocal practice

 Song of Rhiannon

 Your authentic voice

 Free your voice – drum singing

 The breath & voice

 Delingssirkel og ritualer 

Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts
Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts

IGJENNOM DENNE RETREATEN HAR DU MULIGHTE TIL Å OPPLEVE

✰ Føle større trygghet, frihet og aksept rundt egen kropp, seksualitet, sensualitet og erotiske natur

✰  Få innføring, kunnskap om og praktisere  Sacred touch og bodywork

✰ Lære hvordan du kan kultivere og bruke din egen seksuelle energi til healing, til å skape og manifestere

✰  Oppleve økt glede, vitalitet og nytelse i egen kropp, ekspandere ditt orgasmiskepotensiale 

✰ Åpne  opp for større kreativitet, autentisitet og selvrealisering

✰ Vekke og erindre de hellige tantrisk prestinne kodene dypt i ditt indre

✰  Utvikle og åpne din unike stemme gjennom ulike praksiser

✰  Finne din autentiske og unike stemme

✰  Gi slipp på skam, skyld, tabuer, frykt, perfeksjonisme og begrensninger

✰  Dypere kontakt med egen livmor og de feminine mysterier

✰  Huske og ære deg selv, din kropp og seksualitet som noe hellig og guddommelig 

Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts

  Layna Elvira FAye

Layna Elvira er en sacred sexuality og feminin embodiment mentor, tantrika, mystiker og en prestinne av Isis Magdalene linjen. Hun veileder og initierer kvinner til en dypere kontakt og forbindelse til egen sensualitet, seksualitet og erotiske natur og essens.

Hun skaper frihet og rom der kvinner har mulighet til å oppdage og erfare ulike aspekt og dimensjoner av seg selv, oppleve mer nytelse i egen kropp, ekspandere sitt orgasmiske potensial og oppleve større selvtillit og feminint empowerment.

Layna Elvira har utdannelse i en rekke forskjellige modaliteter og praksiser, inkludert Sacred Body Awakening, Kundalini Dance, Tantra Therapy-dakini training , Sacred Sexuality, ISTA, Dans, Soul Reading og Clairvoyance.

Hun er også en lisensiert sykepleier og kakao prestinne, dedikert som prestinne av Magdalene og har kunnskap fra forskjellige esoteriske tradisjoner og mysterieskoler. Hun deler arbeidet sitt gjennom ulike workshops, retreater og danseklasser. Hun tilbyr også private tantriske sesjoner, reading og seremonier.

Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts

Anna Bergman

Anna has been on the spiritual journey since she was young and got in contact with spirit animals and initiated to mantra meditation as a child which set a clear spiritual direction in life. She has studied and practiced in the field of yoga, meditation, sacred sexual bodywork, shamanism and singing since long.

Anna is a priestess in the lineage of Mary Magdalene and is working with sacred body work , oracle work and has also a special passion for using the voice as a healing tool. She is writing her own lyrics, play guitar and use shamanic drum and singing in ceremonies.

 

 

 DATE AND TIME 

17. September. kl. 11.00 -20.00

18. September. kl.11.00 -20.00

 

LOKALER

Pranahuset, Sandvika  

BOOk din plass

 EARLY BIRD Pris

2500 NOK (Frem til 5 september ) 

Full pris

  3200  NOK (Full Pris)

 (Bindende påmelding. Så fremt ikke sykdomsrelatert årsak, eller andre dokumenterte årsaker).

 

NB!

 Ta også kontakt om du har behov for delbetaling.

 

Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts
Priestess of body and Sound- Temple of Ancient Healing Arts

During the Sacred Body Awakening ritual, we were divided into groups of women and men. This made me feel safe, as I understood the awakening to be an intimate experience. Layna Elvira, who lead the female group, started by explaining what was going to happen in the ritual and made it clear that all kinds of reactions and experiences were allowed. This opened a space of acceptance and gave me an even deeper sense of security. This security and acceptance spread to the group and made me feel close to the others even though I did not know them well before the ritual.

Layna Elvira led us through the first ritual, and then let us try in turn. I had no expectation that sacred body awakening would be something I would respond to, but the response I experienced was overwhelming.

Being held, feeling unconditional love, and being allowed to feel in one’s own body what happens when you experience completely non-sexual and healing touch is an incredibly rare experience – I think – in anyones life.

– Anna

Felt like I was able to turn inside and shut off the external distractions during the shamanic healing and came into contact with something deep. I felt safe and was able to relax by Anna’s guidance. It was like touching my deeper emotions and inside self. For a moment I was somewhere else. It gave so much more than just conversation

– Anon

The kundalini dancing helped me to get in touch with my energy body and express in a safe space all the things I was feeling in that moment. It brought me on a journey in a safe space of acceptance and non-judgement.

It was a freeing experience… physically through the breath work and movement… emotionally by encouraging honesty and openness to the moment. I felt a connectedness with myself that I enjoyed and a flow that connected me with the other people sharing the experience. I felt a lot of joy and love throughout the kundalini dancing session.

The sacred feminine healing session was very powerful, putting me in touch with my own female energy. It awakened my deepest need to be held and nurtured by the feminine unconditionally. It gave me a sense of the warmth and gentleness of this form of healing that I have not experienced in a long time. It awakened my sexual energy also. It was as if the energies coming from up through the genitals and down through the crown were opening something within me that could not have been touched on any other way. It’s hard to put into words… you need to experience it for yourself.

– Claire

The moon circle with Anna gave so much inspiration. I liked the combination of movement and meditation with knowledge connected to the moon and herbs as I was always fascinated by the energy from the moon. I felt I was guided in a very good way too

– Anon

For me, this sacred body awakening was cleansing, beautiful and healing. It felt endlessly safe, loving and close. Through this ritual I felt that I was finally able to feel my body and myself again in a way that I haven’t done in a while. In retrospect, I am eternally grateful that I was allowed to participate in this experience.

This was indeed an experience that I will remember for the rest of my life and given the chance I would do it again without question! After the ritual, Layna Elvira was very attentive and nice to open up to. She let us talk about what we needed to process our experiences both as individuals and as a group.

Elvira also made it clear that she would be there for us if we needed it even after the retreat. For anyone who doubts sacred body awakening is something they want to try, I strongly encourage you to do it! Elvira  will take care of you and do everything she can to see you and meet you in your needs

– Anna

Layna Elvira is a very warm, caring, open person who gently introduces you to each of the experiences. She made sure that everyone felt safe and secure in the session and encouraged everyone to allow their inner wisdom to guide them as to how far to go into the experience.

Layna Elvira passion for the work she is doing with people is very evident through her loving attitude towards healing and her focus on bringing light into the lives of the people she comes into contact with through her work.

I would recommend going to her classes if you are a person who wants to explore your inner world and your connectedness with the other in a safe compassionate way.

– Claire

en_GB